Vi gör en stödform
Under plastfolie,som gör att vi ska kunna lossa stödformen från latexen,ligger den färdigpenslade formen. 
Här har husbonn börjat spreja fogskum över. Man får vara försiktig för det sväller bra.
Här har det börjat svälla.
Här ska formen för kulan få stöd.
Här en söt katt som är gjuten för några år sen.